تماس با ما فروشگاه مادیس

کانال تلگرام فروشگاه اینترنتی مادیس:

madis_shop@

تماس مستقیم با ادمین های کانال تلگرام فروشگاه:

ادمین شماره یک

ادمین شماره دو

تماس مستقیم از طریق ایمیل فروشگاه:

info@madis-co.com

madis-store

انبار فروشگاه:

خراسان رضوی، مشهد

بزرگراه بسیج (۵۲)، باغدار (۴)، شماره (۱۶۴)

انبار:       ۰۵۱۳۳۴۳۸۵۲۱

پشتیبانی:         ۰۹۳۵۴۶۴۴۴۷۰