سبک زندگی و مهارتهای زندگی زناشویی

کلمه جادویی چشم!

کلمه جادویی چشم!

کلـــمه ی جـــادویی چـــــشم

بعضی از خانم ها می گویند که مگر ما خدمتکار هستیم که چشم بگوییم؟

خانم ها بدانند که چشم گفتن درمقابل شوهر یک نوع مدیریت شما در دل همسر است.
اگر شما بخواهید شوهرتان را اسیر خودتان و دربند خانه و محبوب خودتان کنید و از چشم او نیفتید، استفاده از کلمۀ چشم است.

چشم از زبان شما بیرون می آید و شما را روی چشم شوهرتان می گذارد. این تعابیر شاعرانه نیست. تبعیت زن، خدمت هنرمندانه به خویش است.

خانم هایی که درجلوی شوهرشان سینه سپر هستند و از شوهرشان تبعیت نمی کنند، الان چه جایگاهی در مقابل همسرشان دارند؟ آیا همسرشان از دیدن آنها خوشحال می شود؟ آیا از گفتگو با آنها لذت می برند؟

با چشم گفتن جایگاه خانم ها پایین نمی آید بلکه من معتقد هستم که چشم گفتن به همسر بالا بردن جایگاه زن در خانه است.

 

هیچگاه همسرتان را با دیگری مقایسه نکنید

“فروشگاه اینترنتی لباس زیر مادیس”

جادوی چشم گفتن به مرد!

منبع: زوج برتر

مطالب مرتبط